معنی کلمه لابور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لابور. (اِخ ) شهری باسک نشین به فرانسه . ناحیه ٔ کوچکی از توابع گاسکنی قدیم .