معنی کلمه پرچم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرچم . [ ] (اِخ ) موضعی است در شمال غربی هارون آباد در حوالی زنجان .