معنی کلمه صدرالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صدرالدین . [ ص َ رُدْ دی ] (اِخ ) محمد (میرزا...). رجوع به صدر شود.