معنی کلمه سامسوایلونا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سامسوایلونا. [ ] (اِخ ) پسر هامورابی (حمورابی ) که از 2080 تا 2043 ق .م . سلطنت مینمود. (جغرافیای غرب ایران ص 285).