معنی کلمه یا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یا. (اِ) گوشه ٔ کمان . (کشف اللغات ) (آنندراج ). یاء. رجوع به یاء شود.