معنی کلمه رئف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رئف . [ رَ ءِ ] (ع ص ) مهربان . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد).