معنی کلمه وحفاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وحفاء. [ وَ ] (ع ص ) زمین که در آن سنگهای سیاه باشد و سنگستان نباشد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). آن زمین که در آن سنگ بسیار بود. (مهذب الاسماء). ج ، وَحافی ̍. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء).

زمین سرخ . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).