معنی کلمه وحف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وحف . [ وَ ح َ ] (ع ص ، اِ) موی انبوه نیک سیاه و نیکو. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

بال بسیارپر.

گیاه تازه ٔ انبوه بسیار درهم پیچیده . (ناظم الاطباء).