معنی کلمه غریشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غریشه . [ غ َ ش ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بهرآسمان بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت ،که در 51هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و در 20هزارگزی باختر راه مالرو جیرفت ساردوئیه قرار دارد. سکنه ٔ آن یک خانوار است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).