معنی کلمه قانع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قانع. [ ن ِ ] (اِخ ) یکی از القاب امام محمد تقی است . (حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 91).