معنی کلمه طرمحانیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرمحانیة. [ طَ م َ نی ی َ ] (ع اِمص ) خودنمائی . بزرگ منشی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).