معنی کلمه شاه خانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاه خانی . (اِخ ) دهی از دهستان قاقازان بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین . دارای 450 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آن غلات و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).