معنی کلمه طرماذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرماذ. [ طِ ] (ع ص ) مرد لافی . طرمذان مثله . (منتهی الارب ) (آنندراج ).