معنی کلمه یک شصتم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یک شصتم . [ ی َ / ی ِ ش َ ت ُ ] (اِ مرکب ) شصت یک . یک جزء از شصت جزء. از شصت حصه یک حصه .