معنی کلمه قانز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قانز. [ ن ِ ] (ع ص ) صیاد.(ناظم الاطباء) (آنندراج ). شکارچی . (ناظم الاطباء).