معنی کلمه خان قشلاقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خان قشلاقی . [ ق ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل . واقع در 12 هزارگزی جنوب اردبیل و 5 هزارگزی شوسه ٔ خلخال به اردبیل . ناحیه ای است واقع در جلگه با آب و هوای معتدل و 561 تن سکنه که شیعی مذهب و ترک زبانند. آب آنجا از رودخانه و چاه و محصول آن غلات و حبوبات است . اهالی به کشاورزی و گله داری امرار معاش می کنند و راه آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).