معنی کلمه یک ساعتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یک ساعتی . [ ی َ / ی ِ ع َ ] (ص نسبی ) یک ساعته . در مدت یک ساعت . (یادداشت مؤلف ). و رجوع به یک ساعته شود.