معنی کلمه غریچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غریچی . [غ َ ] (اِ) سرمای سخت . (برهان قاطع) (آنندراج ). سرماو غرنیچی به اضافه ٔ نون نیز آمده . (فرهنگ رشیدی ).