معنی کلمه بیونج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیونج . [ وَ ] (اِخ ) از محالات بلوک محال هفتگانه ٔ ولایات خمسه ٔ فارس . حد شمالی قصبه ٔ فرک ، جنوب و غربی لارستان و شرقی طارم . (از فارسنامه ٔ ناصری ).