معنی کلمه تالیونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تالیونی . (اِخ ) ماری ... (1804-1884 م .).رقاصه ٔ مشهور که در استکهلم پا بعرصه ٔ وجود نهاد.