معنی کلمه سامان کنگرپزان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سامان کنگرپزان . [ ک َ گ َ پ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جهانگیری بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز. واقع در 36 هزارگزی شمال باختری مسجدسلیمان و کنار راه شوسه ٔ مسجدسلیمان به لالی . هوای آن گرم و دارای 70 تن سکنه است . آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن غلات ، لبنیات ، شغل اهالی زراعت و گله داری ، صنایع دستی آنان قالیچه بافی است . راه شوسه دارد. این آبادی را خیبر نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).