معنی کلمه طرقای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرقای . [ طَ ] (اِخ ) از شاهزادگان مغول است . رجوع به جامعالتواریخ چ بلوشه ص 66 شود.