معنی کلمه ذوحدس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوحدس . [ ح ُ دُ ] (اِخ ) یوم ذی حدس . نام یکی از جنگهای مشهور عرب است .