معنی کلمه خان آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خان آباد. (اِخ ) دهی است از دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 83 هزارگزی خاور زرقان و یک هزارگزی راه فرعی خفرک بتوابع ارسنجان . ناحیه ای است واقع در جلگه و معتدل و مالاریایی . دارای 188 تن سکنه که شیعی مذهب و فارسی زبانند. آب این ده از چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات و چغندر است . اهالی آنجا بزراعت گذران میکنند. صنایع دستی در آنجا قالیبافی و راه آن مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).