معنی کلمه زبلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبلة. [ زَ ل َ ] (ع اِ) کوت . (از دزی ج 1 ص 580).