معنی کلمه غازمغازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غازمغازی . [ م َ ] (اِ) یا ماغازی . (کاشی ...) یا کاشی معرق .

رنگ . رجوع به پر طاوس شود.