معنی کلمه مضبوء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مضبوء. [ م َ ] (ع ص ) مضبؤبه ؛ چفسانیده شده . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).