معنی کلمه زبلات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زبلات . [ زَ ب َ ] (ع اِ) اشیاء. ج ِ زَبَلَه بمعنی شی ٔ گویند: اخذوا زبلاتهم ؛ یعنی گرفتند چیزهای خود را. (البستان ).