معنی کلمه ظفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظفر. [ ظَ ف ِ ] (ع ص ) ظفیر.ظِفّیر. مردی که به هرچه اراده کند دریابد آن را.