معنی کلمه حبب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبب . [ ح ِ ب َ ] (ع اِ) سیرابی و رونق دندان که به شیشه ماند. (منتهی الارب ). تازگی دندان . (مهذب الاسماء).