معنی کلمه لپر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لپر. [ ل ُ پ ِ ] (اِخ ) شارل . معمار فرانسوی ، مولد پاریس . (1761 - 1844 م .).