معنی کلمه جب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جب . [ ج ُب ب ] (اِخ ) دهی است بحلب که آنرا جب الکلب نامند. گویند اگر سگ گزیده پیش از چهل روز آب آنرا خورد شفا یابد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).