معنی کلمه احتان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احتان . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حتن . قرینان . همتایان . همسران .