معنی کلمه بیضات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیضات . [ ب َ ] (ع اِ)ج ِ بَیْضة. (از اقرب الموارد). رجوع به بیضة شود.