معنی کلمه بیضاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بیضاء. [ ب َ ] (اِخ ) بیضاءالبصرة که نام دیگرش المخیس است نام زندان بصره بوده است و عبیداﷲ بندیان را در آن بند میکرده . (از معجم البلدان ) (از مراصد الاطلاع ).