معنی کلمه احامرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
احامرة. [ اُ م ِ رَ ] (ع اِ) مغاک در سنگ که آب در آن گرد آید. (منتهی الارب ).