معنی کلمه لپار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لپار. [ ] (اِخ ) رودخانه ای است که به بحر خزر ریزد و محل صید ماهی باشد.