معنی کلمه خان خرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خان خرک .[ ن ِ خ َ رَ ] (اِ مرکب ) خان است که کاروانسرا باشد.(برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) : خان خرک شده ست همه خان مان ما بر یکدگر نشسته درو کاروان برف . کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری ).

کاروانسرای کوچک . (آنندراج ) (برهان قاطع).