معنی کلمه طرف العارض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طرف العارض . [ طَ فُل ْ رِ ] (اِخ ) موضعی است به بلاد بنی تمیم و در محلی واقع است که آن را قرنین نامند و در آنجا حد طرف العارض که جلو مهب باد شمال است پایان می یابد. (معجم البلدان ج 6 ص 93).