معنی کلمه صد در صد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صد در صد. [ ص َ دَ ص َ ] (ق مرکب ) جمله ای است که در تداول عامه افادت تأکید و رفع تردید کند: صد در صد چنین است ؛ مسلماً چنین است ، بی شبهه چنین است .

(ص مرکب ) خالص . سره .