معنی کلمه یارکوج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یارکوج . (اِخ ) پس از منصوربن جعفر خیاطدر ولایت اهواز جانشین وی شد. (ابن اثیر ج 8 ص 100).