معنی کلمه ضباعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضباعی . [ ض َ عا] (ع ص ) ضِبعة. رجوع به ضِبعة شود. (منتهی الارب ).