معنی کلمه سالیسبوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سالیسبوری . (اِخ ) روبرت سسیل مارکیز (1830 - 1903 م .) دیپلمات و مرد سیاسی انگلیسی . متولددر هاتفیلد . او مدتی رئیس بخش بهداشتی بود. او اولین وزیری است که از 1886 تا 1902 م . وزارت کرده است . وی تمام نیروی خود را بمصرف سیاست خارجی و مستعمراتی بریتانیای کبیر رساند.