معنی کلمه لبینو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبینو. [ ل ُ ن ُ ] (اِخ ) گی آلکسیس ، دُم . عالم بندیکتن سَن - مُر.مولد رِنس . مؤلف تاریخ بِرتانی . (1666-1727 م .).