معنی کلمه مصطفین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مصطفین . [ م ُ طَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ مصطفی . (یادداشت مؤلف ). رجوع به مصطفی شود.