معنی کلمه قالقان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قالقان . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کنار رودخانه ٔ شهرستان گلپایگان . در 8هزارگزی خاور گلپایگان و 6هزارگزی خاور شوسه ٔ گلپایگان به خمین و در جلگه واقع و هوای آن گرمسیری مالاریایی است .347 تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، لبنیات ، تریاک ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).