معنی کلمه وجر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وجر. [ وُ ج ُ ] (ع اِ) ج ِوِجار به معنی سوراخ کفتار و جز آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به وجار شود.