معنی کلمه ژان دکاپو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان دکاپو. [ دُ ] (اِخ ) نام مترجم ایطالیائی است که او را به زبان لاتین ژنس دکاپوا میگفتند.وی در قرن سیزدهم میلادی میزیست و در بدایت حال یهودی بود و سپس به دین مسیح درآمد. اثر مهم او ترجمه ٔ کتاب کلیله و دمنه است که آن را از ترجمه ٔ عبری ربان جوعل به زبان لاتین درآورد. ربان جوعل آن کتاب را از متن سانسکریت به زبان عبری ترجمه کرده بود. ترجمه ٔلاتینی مزبور در حدود سال 1408 م . بطبع رسیده است .