معنی کلمه لبیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لبیق . [ ل َ ] (ع ص ) چابک .(دهار). زیرک . (منتهی الارب ) . هشیار. (منتخب اللغات ).

ماهر در کار.

چرب سخن .

جامه ٔ بر اندام چفسان . (منتهی الارب ).