معنی کلمه راوسان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راوسان . [ ] (اِخ ) قریه ای است از قراء نیشابور. (از معجم البلدان ج 4) (از انساب سمعانی ).